E-sportsprofil

E-sport erbjuds som programprofil på Teknikum.

E-sport som programprofilering ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga inom sitt e-sportsutövande och få ett etiskt förhållningssätt till sin idrott. Samtidigt ges de utrymme att behandla profileringskursernas innehåll utifrån E-sportens specifika villkor. Ansök här.

Skolan har en lokal i vilken eleverna kan planera, utöva och utvärdera sin idrott. De undervisas av idrottslärare, och har dessutom tillgång till en coach med specialkunskaper som dels kan undervisa teoretiskt och praktiskt, men som också kan följa upp elevernas utveckling i E-sporten.

Antagna elever får ett utökat gymnasieprogram, det vill säga de läser 200 poäng utöver ordinarie utbildning på 2500 poäng.

Kurser

De kurser som ingår på profilen är:

  • Kurskod: IDRIDO01 - Idrott och hälsa 1 - specialisering, 100p (Utökat)
  • Kurskod: TRNTRN01 - Träningslära 1, 100p (Utökat)

Poängen läses som utökat program, vilket gör att eleverna sammanlagt läser 2 700 poäng under sin gymnasietid.

Träningstid kommer att vara schemalagd och kombineras med fysisk och mental träning i stor omfattning.

E-sport är en koncentrationssport. I koncentrationssporter är det viktigt att hålla sig i ett gott fysiskt skick. Vi jobbar därför mycket med individens fysiska status. Med varierad, allsidig träning hjälper vi individen att skapa goda förutsättningar för ett motionerande som bidrar till ökad prestation i E-sportandet. Utöver detta berör vi ergonomi, avslappning, stresshantering och målbildsträning.

Antagning till programprofilen E-sport sker genom ett särskilt antagningsförfarande.

Viktigt att tänka på är att detta är en elitsatsning, som går parallellt med studier på mycket krävande program. De ordinarie studierna kommer i alla lägen att komma i första hand, och i de fall studierna inte går enligt studieplanen kommer man efter särskild prövning att få lämna e-sportsiriktningen. Därför ber vi dig som är intresserad att tänka över noga om en e-sportssatsning parallellt med studierna är något för dig. Eller för att tala klarspråk: Du som spelar mycket, men inte lägger ner så mycket energi på dina studier, bör inte välja att gå e-sportsprofilen.

Ansökan

E-sportsprofilen är tillgängligt för sökande från Teknikums samtliga nationella gymnasieprogram. Ansökningar inför läsåret 20/21 görs via nedanstående formulär.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2020
Teknikum