Naturvetenskapsprogrammet

På Teknikums naturvetenskapliga program med programmeringsprofil skaffar du dig utmärkta kunskaper och verktyg för framtidens digitaliserade arbetsmarknad. Du blir en innovativ och kompetent problemlösare, väl förberedd för såväl vidare universitetsstudier som för ett spännande yrkesliv både i Sverige och internationellt.

Världen idag blir allt mer digital. Vi handlar, sköter ärenden, lyssnar på musik och ser på film på nätet. Moderna tekniker såsom AI används inom exempelvis forskning för att få fram bättre resultat fortare. På Naturvetenskapsprogrammet lägger du en grund för kvalificerade och intressanta utbildningar och jobb i en digital och global värld.

Lär dig förstå sammanhang i naturen, livets villkor, kemiska processer, fysikaliska fenomen och skeenden. Är du nyfiken på hur naturen är uppbyggd, från minsta beståndsdel till hela universum, då är Naturvetenskapsprogrammet rätt för dig.

I våra moderna och välutrustade IT- och laborationssalar får du möjlighet att på egen hand experimentera, analysera och dra slutsatser. Som naturvetare utvecklar du din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Matematiken ger dig verktyg för att kunna uttrycka komplicerade sammanhang i enkel form.

Gästföreläsare från näringsliv och universitet bjuds in för att på ett populärvetenskapligt sätt presentera det allra senaste inom forskningen. Vi samarbetar med både universitet och näringsliv för att inspirera dig inför framtiden. Du kan även välja kurser inom IT, ekonomi eller exempelvis fördjupa dig i historia.

Är du språkintresserad kan du välja mellan ett stort antal språk som franska, italienska, japanska, spanska, tyska och latin. Här finns också möjlighet för dig att arbeta med exempelvis programmering för att sedan kunna använda dessa kunskaper som verktyg i exempelvis matematiken. Dessa kunskaper kommer göra dig väl förberedd för framtida studier och ett framtida arbetsliv då dessa tekniker är grundläggande för högre studier och framtida arbetsliv.

Inriktningar

Naturvetenskap med profil programmering

Här får du chansen till mycket laborationer, experiment, fältstudier och studiebesök. Inriktningen innehåller fortsättningskurser i biologi, fysik, kemi och matematik och de utgör ofta särskild behörighet för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Du får en bred behörighet för vidareutbildning inom exempelvis ekonomi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, medicin och teknik. Utöver basutbudet i naturvetenskapsinrikningen ovan får du här grundläggande- och fördjupningskurser inom programmering. Detta öppnar upp möjligheter för dig att rikta in dig mot olika webbteknologier.

Efter programmet

Programmet skapar goda förutsättningar för fortsatta studier, exempelvis inom IT eller till läkare, veterinär eller civilingenjör, men också till utbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska områden.

Kontakter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2021
Teknikum