Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Introduktionsprogram

Har du inte de betyg som behövs för att få studera det du vill?

På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till det program som du vill gå. Du kan också lära dig mer om arbetslivet för att bestämma dig för vad du vill göra eller utveckla dina kunskaper i svenska. På introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna förverkliga dina mål.

Det finns fem introduktionsprogram:

Introduktionsprogrammen leder inte till någon examen men du får ett studieintyg som visar vilka kurser du klarat av.

Vilket av programmen som passardig beror på dina mål och förutsättningar. Prata med din studievägledare på grundskolan eller kontakta vår studie-och yrkesvägledare på Teknikum.

Preparandutbildning

Utbildningen pågår i högst ett år och vänder sig till dig som fullföljt skolår 9 utan att ha uppnått behörighet.

Du kommer att få studera ämnen som krävs för att bli behörig. Du kan också påbörja studier på gymnasienivå. En förutsättning för att bli klar på ett år är att du i ditt slutbetyg redan har lägst betyget E i ett antal ämnen.

På Teknikum finns en allmän inriktning där du kan läsa in din behörighet, läsa något gymnasiegemensamt ämne samt ha praktik. En individuell studieplan utformas utifrån dina mål och förutsättningar.

Yrkesintroduktion

Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Du får möjlighet att läsa in din gymnasiebehörighet. Utbildningen är yrkesinriktad och ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda vidare till studier på ett yrkesprogram.

Ett bra sätt att lära är genom egna erfarenheter från en arbetsplats. APL på en arbetsplats kan ge dig en inblick i hur yrkeslivet fungerar. Du får delta i olika arbetsuppgifter och blir säkrare inför ditt yrkesval. Utformningen kan variera med mer tid i arbetslivet eller med mer tid till skolförlagda studier om du siktar på ett yrkesprogram. Vi utformar en individuell studieplan utifrån dina mål och förutsättningar.

Förutom allmän yrkesintroduktion finns även sökbara inriktningar där man läser med elever i årskurs 1 på nationella yrkesprogram. Mer information om dessa hittar du på följande programblad:

--IMYRK BF
--IMYRK VO
--IMYRK EEDAT

Programinriktat individuellt val

En utbildning som ska leda till antagning på ett yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val är ett alternativ för dig som inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

För att du ska kunna bli antagen till PRO krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och

  • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Du följer yrkesprogrammets kurser samtidigt som du läser in din behörighet. PRO finns på Teknikum mot BF och VO.

Individuellt alternativ

Ett alternativ för dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till nationella program.

Du kanske inte vet vad du vill göra i framtiden. Vi ger dig möjlighet att hitta din motivation och hjälper dig att välja väg. Möjliga vägar vidare är yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Du får möjlighet att läsa grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen kombinerat med praktik. Du kan ha mycket studier och lite praktik eller lite studier och mycket praktik. En individuell studieplan utformas utifrån dina mål och förutsättningar.

Utbildningen är inte sökbar, men vid gymnasievalet kan du göra en intresseanmälan.

Individuellt alternativ, inriktning BAS (indBAS)

IndBAS är speciellt anpassad för elever med neuropsykiatriska diagnoser, eller för elever med liknande behov av anpassningar.

Mer information om utbildningen hittar du i vårt programblad.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2018