Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet ger en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom värme, ventilation och sanitet. Du får kunskaper inom drift och underhåll av tekniska system. Du får förståelse för sambandet mellan teknik och energianvändning ur ett miljömedvetet perspektiv. Du kan, om du vill, läsa till grundläggande behörighet för vidare studier. 

På VVS- och fastighetsprogrammet lär du dig att arbeta praktiskt med service, underhåll, installation, drift och produktion inom energiområdet. En viktig del av utbildningen är att förstå och arbeta efter ritningar och kopplingsscheman. En annan viktig del är säkerhetsbestämmelser och kvalitetsmedvetenhet. Du lär dig dessutom att använda energi så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Inom utbildningen får du utveckla dina tekniska färdigheter, din planerings– och utvärderingsförmåga samt din förmåga att kommunicera och dokumentera. Den tekniska utvecklingen inom yrkesområdet är i ständig förändring och därför bör man, i branschen, vara flexibel och ha en bred teknisk kunskapsbas. Idag ser branschen dessutom till din kapacitet att arbeta i lag, din flexibilitet och din problemlösningsförmåga som en viktig del av det dagliga arbetet. För att underlätta studierna får du låna ett digitalt verktyg under studietiden.

I årskurs 1 får du tidigt en veckas miljöpraktik för att få en upplevelse av vad du ska jobba med. I årskurs 2 och årskurs tre genomför du APL, Arbetsplatsförlagd utbildning. APL knyter ihop teori och praktik och är en viktig del av din utbildning. Det är där du skapar din yrkesidentitet samt blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. APL omfattar 15-17 veckor av utbildningstiden. 

Inriktning

VVS = Värme, Ventilation, Sanitet
Här lär du dig uppbyggnad, montering, installation, felsökning och reparation av värme-, vatten- och sanitetsanläggningar. Du lär dig svetstekning inriktad för VVS-området och du får arbeta med nya men också med beprövade metoder och material

Framtid

VVS-inriktningen ger dig möjlighet att börja arbeta som VVS-lärling direkt efter gymnasiet för att sedan jobba för att bli certifierad VVS-montör. Du blir behörig till yrkeshögskola där det finns utbildningar till exempelvis VVS-ingenjör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018