Förskolebarn bygger hotell och restauranger för biologisk mångfald

Barn i sandlåda.

Fjärilsrestaurang på Gullvivans förskola.

Bihotell, insektskrypin, fjärilsrestauranger och andra matställen för insekter byggs just nu på flera av kommunens förskolor. Projektet heter Barn räddar bin och syftar bland annat till att ge barn i förskolan större kunskap om biologisk mångfald.

Initiativet Barn räddar bin kommer från Refarm Linnés planetskötare och Studieförbundet Vuxenskolan i Växjö. Projektet har inspirerats av Växjö kommuns hållbarhetsprogram och flera av Växjö kommuns förskolor är delaktiga i projektet. En av dessa är Gullvivans förskola där pedagogerna tillsammans med förskolebarnen har grävt en yta på 15 kvadratmeter och planterat vildblommor som ska bli en fjärilsrestaurang.

- Som en del i vårt arbete med Natur och Hållbar utveckling gick vi med i projektet Barn räddar Bin. Vi såg det som en möjlighet att koppla samman undervisning om naturen med undervisning om hur allt hänger samman – från jord till bord. Engagemanget att bygga fjärilsrestaurangen har varit stort från både stora och små på Gullvivans förskola och det har varit oerhört spännande att få följa hur barnen har utvecklat sina kunskaper, säger Charlotte Rydberg, rektor på Gullvivans förskola.

Växjö kommuns hållbarhetsarbete

Växjö kommun jobbar aktivt för att gynna den biologiska mångfalden och för att få fler arter att trivas i kommunen. Mycket av arbetet med kommunens odlingar, träd, parker och skogar görs för att gynna den biologiska mångfalden. Planteringar i parker och krukor, arboretum med olika träd, gräsmattor som inte klipps kort, områden där ängsväxter sätts är bara några exempel på arbete för att gynna den biologiska mångfalden i kommunen.

- Insekter, däribland vildbin och fjärilar, är nödvändiga i naturen då vi är helt beroende av att pollineringen fungerar för vår matförsörjning. Projektet Barn räddar bin ger barnen ännu mer kunskap samtidigt som vi skapar förutsättningar för hur vi tillsammans kan arbeta med biologisk mångfald, säger Janne Kohlemainen, kommunekolog.

Fakta om projektet Barn räddar bin

Initiativet Barn räddar bin kommer från Refarm Linnés planetskötare och Studieförbundet Vuxenskolan i Växjö och har uppmärksammats av Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Kronbergs län, som är projektets huvudfinansiär. Växjö kommuns hållbarhetsprogram har inspirerat till detta projekt.

Mer information om projektet på refarmlinne.se Länk till annan webbplats.

Mer information om hur Växjö kommun arbetar med biologisk mångfald.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022