Förskole- och skolundersökning 2019

Enkäten är öppen för svar från den 4 mars till den 22 mars.

Här kan du som vårdnadshavare eller elev svara på frågor i en kort enkät. Det tar runt 10 minuter att svara! Alla svar är anonyma. Alla enkäter gäller endast för kommunala förskolor och skolor (obs! Inte för fristående/privata förskolor och skolor).

De barn som går på fritids kommer att besvara en enkät i skolan och en enkät på fritidshemmet.

Var noga med att välja rätt enkät vid länkarna nedanför. När du har kommit in på enkätens första sida kan du välja att få den översatt till det språk som passar dig bäst.

Enkät för barn och elever - att besvara i skola/fritidshem:

Enkät för vårdnadshavare - svara tillsammans med ditt barn:


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2019
Förskola och skola