Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform. Det innebär att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform som bedrivs i skolan under minst 525 timmar per läsår under skolans läsår. Barnet har även rätt till plats på fritidshem om föräldrarna arbetar och/eller studerar eller är aktivt arbetssökande. Sedan höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk, efter beslut i riksdagen.

Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under året får i mitten av januari månad ett brev från utbildningsförvaltningen som innehåller information om hur skolvalet går till. Om du vill ansöka om en annan skola än den erbjudna skolan under läsåret, kontakta utbildningsförvaltningen. Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts på samma villkor som elever i grundskolan.

Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik.

Läs mer om de olika skolorna för att få veta deras profilering, pedagogiska inriktning, matsedlar, nyheter med mera.

Senast uppdaterad: 4 maj 2022