Fritidshem

Fritidshem finns vid samtliga skolor för barn i åldern 6-12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan.

Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Barn har inte rätt till plats om föräldrarna är föräldralediga eller icke förvärvsarbetande.

På vissa skolor bedrivs öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10 - 12 år.
Kontakta skolans rektor för mer information om den öppna fritidsverksamheten.
Fritidshemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet tre dagar per år för fortbildning.

Sök fritids

Du ansöker om fritidshemsplats genom vårt system på webben. Under veckorna 49-50 2019 måste ansökan göras via blankett. Blanketter finns på Självservice, e-tjänster och blanketter.

Vill du säga upp platsen görs det senast en månad innan barnet slutar. Du får betala avgift under uppsägningstiden, som är en månad.

Avgift

Följande avgifter gäller från och med den 1 januari 2019:

  • Barn 1: 2 % av inkomsten, högst 950 kr/mån
  • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 475 kr/mån
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kr/mån
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Lovverksamhet
Verksamhet för skolbarn, som har behov av omsorg endast under skolans lov, debiteras per hel vecka enligt skolbarnomsorgstaxa (se ovan).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2019
Förskola och skola