Fritidshem

Fritidshem finns vid samtliga skolor för barn i åldern 6-12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan.

Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Arbetslösa kan ansöka om plats om behov finns. Intyg från arbetsgivare eller studieanordnare ska visas inför en placering och om rektor så begär. Barn har inte rätt till plats om föräldrar är pensionärer, sjuka eller föräldralediga.

På vissa skolor bedrivs öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10 - 12 år. Kontakta skolans rektor för mer information om den öppna fritidsverksamheten. Fritidshemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet tre dagar per år för fortbildning.

Riktlinje för kommunalt fritidshem , 154 kB.

Sök fritidshem

Du ansöker om fritidshemsplats genom vårt system SAITS för vårdnadshavare.

Vill du säga upp platsen görs det senast en månad innan barnet slutar. Du får betala avgift under uppsägningstiden, som är en månad.

Fritidsplats - ansök, ändra eller säg upp om plats

Avgift för fritidshem

Följande avgifter gäller från och med den 1 januari 2022:

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten, högst 1 048 kr/mån
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 524 kr/mån
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 524 kr/mån
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Avgift för lovverksamhet

Verksamhet för skolbarn, som har behov av omsorg endast under skolans lov, debiteras per hel vecka enligt skolbarnomsorgstaxa (se ovan). Ansökan görs via SAITS.

Bestämmelser om intyg

Från och med 1 juli 2020 gäller följande: När du fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du visa upp ett intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare som visar att dina placeringstider stämmer överens med dina arbets-/studietider. När du ändrar grund för placering (exempelvis går från arbetslös till arbete) ska du visa upp ett intyg som styrker detta.

Lägga in schema för fritidshem

Sedan 7 november 2022 används systemet Skola24 för fritidshem vad gäller schemahantering och frånvaroanmälan. Därför behöver du som vårdnadshavare lägga in vistelseschema på nytt.

Skola24 finns både i webbvariant och som app till mobilen. Via webbsidan Skola24 fritidshem Länk till annan webbplats. kan du lägga in vistelsetid, frånvaroanmälan samt lägga till flera vuxna som får hämta barnet på fritids. Mobilappen Skola24 kan du med fördel ladda ner och använda för att lämna frånvaroanmälan. Den gäller både för grundskolan, gymnasiet och fritids.

På både webbplatsen och i appen loggar du som vårdnadshavare in med Bank-ID.

Kom igång med Skola24 för vårdnadshavare – Skola24 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 november 2022