Om Bäckaslövskolan

Bäckaslövskolan är en F–5-skola, med cirka 300 elever. På skolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse.

Skolans vision

Bäckaslövskolans vision grundar sig i vår övertygelse om att alla barn kan och vill lära. Vi vill att alla barn ska få möta välutbildad och engagerad personal som med värme och omtanke skapar en lärande och trygg miljö. En miljö där barns egen drivkraft lockas fram, där alla barn får möjlighet att lära, utvecklas och känna sig trygga och på så sätt nå goda studieresultat.

När eleverna lämnar Bäckaslövskolan litar de på sin egen förmåga och visar det genom att ta ansvar för sitt lärande. Eleven använder sina kunskaper såväl självständigt som tillsammans med andra och i verkliga situationer där värde skapas.

Vi arbetar på ett sätt som skapar värde för eleverna genom att eleverna delger varandra det arbete man gjort i sin klass. Vi arbetar aktivt med att främja samarbete genom kooperativt lärande.

Kontakter

 • Bäckaslövskolan

  Expedition

  0470-416 42

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Vallhallagatan 9, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun Bäckaslövsskolan Box 1222, 351 12 Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2021
Förskola och skola