Om Centrumskolan

På Centrumskolan tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi utbildar världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt övertygade om att allt är möjligt och de kan bli det de vill.

“Regnbågen” är namnet på vårt ämnesövergripande arbete. Regnbågen skapar en samsyn och kunskapstradition på skolan.

Centrumskolan är en F-6 skola med cirka 350 elever. Skolan ligger vid Dalbo Centrum och bakom skolan finns Araby park arena där det finns grönområden. Vi har också promenadavstånd till Växjö Centrum.

På Centrumskolan har vi en vision som lyder “ Vi utbildar världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt förvissade om att all de vill och kan är möjligt”. För att nå vår vision arbetar vi nära våra elever. Elevernas inflytande leder till ökat engagemang. Närheten mellan pedagoger och elever leder till ökad trygghet och trivsel och till ökad måluppfyllelse.

Vi arbetar utifrån ett språkutvecklande arbetssätt som kännetecknas av höga förväntningar på alla elever, stöttning i hur elever ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande och en undervisning präglad av förståelse för flerspråkighet och mångfald. Estetiska lärprocesser är viktiga för oss, det ger våra elever möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi har ett nära samarbete med forskare från LInneúniversitet som tillsammans med skolans pedagoger driver skolans utvecklingen framåt i bla undervisning i svenska som andraspråk. Centrumskolan samarbetar också med företaget IST och utvecklar bla “ Code academy” tillsammans med dem vilket ger våra elever möjlighet att programmera.

Kontakter

 • Centrumskolan

  Kontaktcenter

  0470-416 53

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Höstvägen 1-3, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun Centrumskolan Box 1222, 351 12 Växjö
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2021
Förskola och skola