NoT- naturvetenskap och teknikinriktning

Är du lite extra intresserad av naturvetenskap och teknik? Då kanske NoT-inriktningen är något för dig. NoT är en del av Hagavikskolan. Hagavikskolan kommer att vara färdigbyggd till läsårsstarten 2024. Fram till dess har du din undervisning i nuvarande lokaler i paviljonger vid Teknikum samt på Fagrabäckskolan. På NoT får du möjlighet att varva skolarbetet med utmanande arbeten i projektform.

När du läser på NoT (natur och teknik) befinner du dig antingen i de egna lokalerna i anslutning till Teknikum, där alla känner alla, i Teknikums NO-salar, eller på Fagrabäckskolan där du bland annat har hemkunskap, musik och språkval. 

NoT-inriktningen utgår från läroplanen, LGR11 för grundskolan, och du läser de vanliga skolämnena.

Inriktningen strävar mot ett naturvetenskapligt fokus, vilket går som en röd tråd genom utbildningen och där det ämnesövergripande arbetssättet är tänkt att ge vinster såsom minskad stress och en mer övergripande helhetsbild över alla de ämnen som möter dig i din vardag. Här erbjuds du som elev att samverka i projekt och företagssamarbeten, vilka kan leda till möten även i andra städer och andra länder. Inriktningen har funnits sen 2011 och har hunnit bygga många traditioner där du är medskapare till ditt eget kunskapsbyggande.

På NoT-inriktningen kommer du under dina tre år på högstadiet att få många olika upplevelser och erfarenheter.

 • Du kommer att samarbeta med elever från andra årskurser.
 • Du kommer att få arbeta ämnesövergripande på olika sätt, i teman och mellan olika ämnen
 • Du får utlopp för din kreativitet och initiativförmåga i olika uppdrag och utmaningar. Exempel på projekt som vi har genomfört under åren är Future City, First Lego League, Problemlösarna, Mathivation och DNA-jakten och Forskarhjälpen.

Vi vill att din tid på NoT ska präglas av olika utmaningar, kontakt med omvärlden, temaarbete, att dina egna intressen tas tillvara och givetvis att du känner trygghet med dina kompisar och lärare.

Vi vill också att du efter tre år på NoT fått möjlighet att utveckla din kreativitet, ta ansvar och att du känner en ökad självtillit inför kommande utmaningar på gymnasiet.

Kontakter

 • Hagavikskolan

  Expedition

  0470-416 99

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Hagavikskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 16 december 2021