Om Hagavikskolan

Hagavikskolan kommer att bli Växjös nyaste högstadieskola. Höstterminen 2024 kommer skolan att stå färdig för att ta emot cirka 630 elever. NoT-inriktningen kommer från vårterminen 2022 att tillhöra Hagavikskolan.

Hagavikskolan kommer att bli en 7–9-skola med plats för cirka 630 elever.

Skolan är tänkt att organiseras utifrån att elever har hemvister som huserar på olika våningsplan och det blir ungefär 200 elever per hemvist. Kring varje hemvist finns förutom lektionssalar elevskåp, sittytor och arbetsrum för personalen. I stor utsträckning kommer eleverna att ha sina dagar i sin egen hemvist när det gäller teoretiska ämnen medan de får göra en förflyttning genom skolan i praktiskt-estetiska ämnen.

Istället för separata grupprum kommer två klassrum i varje hemvist att bli L-formade. Här kan elever som behöver sitta lite mer avskilt gör det, men ändå vara med i klassrummet.

Inriktning

Hagavikskolan har en Natur- och Teknikinriktning, NoT. Den största delen av undervisningen är förlagd i en paviljong på Teknikum. Undervisning i slöjd, idrott och naturvetenskapliga ämnen bedrivs i Teknikums lokaler. På Teknikum finns också matsal och NoTs egen fritidsgård. Eleverna har språkval, hem- och konsumentkunskap och musik på Fagrabäckskolan (fram till höstterminen 2024).

Kontakter

 • Hagavikskolan

  Expedition

  0470-416 99

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Hagavikskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 10 januari 2022