Om Högstorps skola

På Högstorps skola arbetar vi för att eleverna ska bli kreativa, engagerade och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor. För att uppnå det här behöver eleverna känna trygghet i sig själva och i gruppen. Eleverna känner ansvar för sitt arbete, sina relationer och sin miljö.

Högstorp skola är en F–6-skola med cirka 320 elever. Vi har sju stycken årskurser från förskoleklass till årskurs 6 samt en förberedelseklass. På skolan arbetar förskollärare, fritidspedagoger, lärare och elevstödjare tillsammans för att göra en lärande och trygg undervisning. På skolan finns också en administratör, skolsköterska, vaktmästare och rektor.

Skolan jobbar med teman, förra läsåret fokuserade vi på vår närmiljö och lokalhistoria. Det här läsåret arbetar vi med de tre utvecklingsområdena i vår verksamhetsplan: digitalisering, elevinflytande och trygghet och trivsel.

Vi har också ett samarbete med Åryd skola och Furuby skola där vi bland annat arbetar med att göra en skolmiljö tillgänglig för alla elever.

Kontakter

 • Högstorps skola

  Expedition

  0470-417 67

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Högstorpsvägen 147, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Högstorps skola

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 14 september 2021