Fritidshem

Ingelstad skola har två fritidshemsavdelningar, Myran och Pirayan. Här utbildar vi eleverna utifrån läroplanens mål i samspel med skola och vårdnadshavare. Vi ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. 

Vårt jobb är till stor del situationsstyrt och utgår från elevernas intresse och behov. Vi har respekt för varje individ och arbetar utifrån en demokratisk värdegrund som ger ansvarstagande självständiga individer med en meningsfull fritid. Tillsammans skapar vi en trygg och lärorik miljö för barnen att utvecklas i, som möjliggör att de kan nå mesta möjliga kunskap.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vår undervisning sker genom digitala medel.

Öppettider

Ingelstad fritids öppnar kl. 06:00 och stänger klockan 18:00.

Frukost: klockan 7:30.

Fritids: klockan 13:10-18:00 (sammanslagning klockan 16:30 på Myran, måndag-torsdag och klockan 15:00 på fredagar).

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Stängningsdagar 2020/2021

Måndag 26 oktober stängt mellan kl. 06:00-12:00

Vårterminen 2021

Måndag 11 januari stängt mellan klockan 06:00-12:00
Onsdag 10 februari stängt mellan klockan 12:00-18:00
Måndag 15 mars stängt mellan klockan 12:00-18:00
Onsdag 21 april stängt mellan klockan 12:00-18:00
Måndag 17 maj stängt mellan klockan 12:00-18:00

Förtydligande,

När fritidshemmet stänger klockan 12:00 är det öppet på morgonen från klockan 06:00.
När fritidshemmet har stängt från klockan 06:00 är det öppet på eftermiddagen från klockan 12:00.

Relaterade länkar

Kontakt

 • Ingelstad skola

  Expedition

  0470-79 68 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Växjövägen 1, Ingelstad

  Postadress

  Växjö kommun

  Ingelstad skola

  Gamla Växjövägen 1, 355 72 Ingelstad

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Förskola och skola