Ljungfälleskolan

Ljungfälleskolan har en trygg, trivsam och välkomnande miljö för elever och personal vilket ger en hållbar verksamhet där man växer och lär för livet. Med ett bemötande som inkluderar respekt och förståelse bygger vi en hållbar skola. Genom att vi kan jobbet är vi förebilder och får barn att växa. Vi är nyfikna, engagerade och har inspiration, vilket gör att Ljungfälleskolan är i ständig utveckling.

Nyheter