Mottagningscenter Landningsbana Växjö

Landningsbana Växjö är ett mottagningscenter för nyanlända barn och ungdomar mellan 1 och 19 år samt deras vårdnadshavare. Verksamheten riktar sig till alla som inte har gått i skola eller förskola i Sverige tidigare.