Anmäl till mottagningscenter

För att anmäla sig till Mottagningscenter Landningsbana Växjö ringer man och bokar tid för ett kort introduktionssamtal innan uppstart. Vid anmälan behöver antalet barn, födelseår och språk uppges för förberedelse inför introduktionssamtalet.

Vid första mötet måste legitimation, pass eller LMA-kort uppvisas samt ett intyg om man är God Man när det är ett ensamkommande barn som anmäls.

Nyanlända elever som har vistats kort tid i Sverige men är nya i Växjö kommun kan genom Landningsbanan få hjälp med sin nya skolplacering i kommunen.

Anmälan

Tel: 0470-431 14

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2019
Förskola och skola