Inbjudan till föräldrakonferens

Tisdag den 23 oktober kl.18.30 är det föräldrakonferens på Norregårdskolan, Sal A8 på övervåningen.

Till föräldrakonferensen kallas föräldrarepresentanter från varje klass samt representanter för skolans personal. Om du som förälder inte kan komma, var vänlig kontakta ersättare så att alla klasser blir representerade.

Dagordning

  1. Vad händer på skolan just nu? Allmän information.

Synpunkter från föräldrar och personal.

  1. Uppföljning av skolstarten, utvecklingssamtalen och föräldramötet i åk 7 och 8.
  2. Innovationsguiden
  3. Gruppdiskussioner
  4. Övriga frågor

Kaffe serveras under mötet
Välkommen

Anneli Karlsson, rektor och Tobias Svensson bitr. rektor

Kontakter

Senast uppdaterad: 14 februari 2022