Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasiet. Vi strävar efter att ge relevant, tydlig och objektiv information, vi har eleven i centrum och anpassar vägledningsinsatserna efter elevens behov. Studievägledaren arbetar också i elevhälsoteamet.

Insatserna sker framförallt i årskurs 8-9, men det finns också uppdrag att stödja lärare i det vidgade vägledningsbegreppet, för att få elever att tidigt betrakta sin omvärld.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Ringsbergskolan heter Linn Andergren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2019
Förskola och skola