Ansökan till skolan

Många elever vill gå på Ringsbergskolan. Det är fullt i alla årskurser och det är endast om någon elev flyttar som vi kan ta emot nya elever.

Skolan har 22 elevplatser per åldersgrupp i årskurs 1-5 och 24 platser i årskurs 6-9.

Ringsbergskolan har ett eget upptagningsområde från 1 januari 2016. Det innebär att elever som bor inom Ringsbergskolans upptagningsområde erbjuds plats på skolan. Eftersom Ringsbergskolan idag har elever i årskurs F-9 kommer man endast att erbjuda blivande förskoleklasselever plats från och med hösten 2016. Skolan tar emot 24 elever i förskoleklass. Till övriga årskurser på Ringsbergskolan erbjuds skolplacering bara i mån av plats, även om man bor inom upptagningsområdet. Beslutet är fattat av utbildningsnämnden 2015-06-15.

Som sexåring och som elev i årskurs 6 får man hemskickat ett brev från Växjö kommun om hur man söker skola – Skolvalet. Detta skickas i januari månad. I brevet finns inloggningsuppgifter till en webbplats där man gör sina val - accepterar den plats som erbjuds eller önskar plats på annan skola.Antalet platser till Ringsbergskolans årskurs 7 brukar vara mycket begränsat.

Om du inte erbjuds plats i Skolvalet (Förskoleklass och åk 7) eller om du vill ansöka om plats i annan årskurs, söker du till skolan på genom at fylla i en ansökningsblankett. Vi har ingen kö som man finns kvar i från år till år. Man måste söka inför varje nytt läsår (jan-mars). Normalt sett tar vi inte in elever till åk 9. Eleverna är inte berättigade till skolskjuts.

Ytterligare frågor kring antagning besvaras av skoladministratör.
E-post: kristian.thomann@skola.vaxjo.se
Tel: 0470-79 68 21.

Kontakt

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-439 11

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Förskola och skola