Planerat it-underhåll leder till störningar i e-tjänster, webbplatser och molntjänster i helgen

Fredag och lördag den 13-14 maj kan det bli störningar, helt eller delvis, på datasystem och internettjänster som du är van att använda vid kontakten med Växjö kommun.

Stäng meddelande

Tolg skola

En gul gammaldags träbyggnad med vita fönster. En stor brun trädörr med fönster. Bakom skolan står en röd lekstuga

Tolg skola ligger vackert beläget mitt i byn mitt emot kyrkan. Det går 38 elever på skolan och klasserna är indelade i en F-1, 2–3 och en 4–6. Byggnaden är från slutet av 1800-talet och har nyrenoverade klassrum.

Vi jobbar aktivt med att vidareutveckla trygghet och studiero, då det är grunden till en god lärmiljö vilket hjälper oss att nå goda studieresultat.

Vi har fokus på tillgängliga lärmiljöer, strukturerad och varierad undervisning för att erbjuda alla elever likvärdighet utifrån utbildningens mål.

Kontakter