Föräldraförening

Föräldraföreningen på Tolg skola är en ideell förening som verkar för att minska avståndet mellan elev, skola och föräldrar.

Vi arbetar med övergripande frågor och tar inte upp frågor som rör enskilda elever. Som förälder kan du vara med och påverka styrelsearbetet genom att skriva förslag till oss och delta på årsmötet. Som medlem i föräldraföreningen stödjer du vårt arbete på skolan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2020
Förskola och skola