Bibliotek

Skolbibliotekariens roll är att ge eleverna förutsättningar för att öka sin läsförståelse, utveckla sitt kritiska tänkande och sin informationskompetens. Detta sker genom ett nära samarbete mellan skolbibliotekarien och skolans pedagoger.

Åby skolas bibliotekarie heter Emelie Holmström och arbetar på skolan en dag varannan vecka.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Förskola och skola