Fritidshem

Vederslöv skola har en fritidshemsavdelning som tar emot elever från förskoleklass och uppåt.

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera förskoleklass och skola både tids- och innehållsmässigt för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevens utveckling och lärande. Verksamheten vilar på en god balans mellan elevernas fria val, spontan lek och inslag som är planerade och förberedda av pedagogerna.

Skolan strävar efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspelet med andra. För att eleverna ska känna trygghet och visa respekt arbetar vårt fritidshem med den verbala kommunikationen, bemötande och samtalar om känslor. Vi utnyttjar även vår närhet till naturen och förlägger gärna aktiviteter utomhus.

Föräldrar som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till plats på fritidshem åt sina barn.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola