Skolval - förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet är öppet från 15 januari till 15 februari och om du önskar annan skola än den ditt barn erbjuds måste du svara under den här perioden. Erbjudande tillsammans med mer information kommer att skickas till vårdnadshavare inför skolvalet, i början av januari.

Du loggar in med e-legitimation för att göra skolvalet. För mer information om e-legitimation gå till www.e-legitimation.selänk till annan webbplats.

Logga in på Skolvaletlänk till annan webbplats

Vårdnadshavare behöver inte göra skolvalet om barnet ska gå på sin erbjudna skola. Man behöver endast göra ett aktivt skolval om man önskar annan skola än erbjuden. Väljer man och får en placering för sitt barn på annan skola än den erbjudna så har barnet efter det inte kvar sin plats på den först erbjudna skolan. Vilken skola som erbjuds avgörs av barnets folkbokföringsadress. Om du önskar fristående skola för ditt barn måste barnet ha en köplats på den skolan, eftersom fristående skolor har egna kösystem. Du måste också välja den fristående skolan i skolvalet.

Observera att båda vårdnadshavarna måste signera med e-legitimation vid val av annan skola är den erbjudna.

Den 31 januari skickas en påminnelse till de vårdnadshavare som inte gjort skolval via e-post. Om du vill ha erbjuden skola till ditt barn behövs ingen åtgärd.

Om man vill välja Natur-och Teknikinriktningen på Fagrabäckskolan eller International Baccalaureate på Teleborg Centrum, väljer man det specifikt i skolvalet.

Information om alla skolor hittar du på www.vaxjo.se/grundskolorlänk till annan webbplats.

Översättning till arabiska, engelska och somaliska av instruktionen nedan kommer inom kort.

Tidplan - så här går skolvalet till

  • 11 januari (cirka) – utskick till vårdnadshavare för barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7.
  • 15 januari - 15 februari – skolvalet är öppet.
  • 31 januari – påminnelse skickas ut via e-post till de vårdnadshavare som ännu inte har gjort skolvalet.
  • Mars – arbete pågår med placeringar utifrån skolvalet.
  • Slutet av mars – placeringsbesked skickas ut med post, vårdnadshavare kan då även logga in i skolvalsportalen för att se sitt barns placering.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Förskola och skola