Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 är klart

Nu är skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 klart och du kan logga in med e-legitimation för att se ditt barns placering. Vi skickar även ut placeringsbesked med brev till dig som vårdnadshavare.

Skolvalet är nu klart och du som är vårdnadshavare kan logga in med e-legitimation för att se ditt barns placering – klicka på länken Skolvalsportalen här nedanför. Placeringsbesked kommer att skickas hem till vårdnadshavare via brev med start måndag den 25 mars. Om båda vårdnadshavarna bor på samma adress skickas ett brev, i annat fall ett brev till vardera vårdnadshavaren.

Om du vill ändra ditt barns skolplacering, ska du använda dig av blanketten Önskemål om skolbyte, som finns på E-tjänster och blanketter för förskola och skola. Kontaktuppgifter till de olika skolorna finns under rubriken Grundskolor, i menyn till höger. Information om alla skolor hittar du på www.vaxjo.se/grundskolorlänk till annan webbplats.

Länk till Skolvalsportalen: Skolvalsportalenlänk till annan webbplats

För mer information om e-legitimation gå till www.e-legitimation.selänk till annan webbplats.

Information om skolvalet

Skolvalet var öppet från 15 januari till 15 februari och om du önskade annan skola än den ditt barn erbjöds behövde du svara under den perioden. Erbjudande tillsammans med mer information skickades ut till vårdnadshavare inför skolvalet, i början av januari. Vilken skola som erbjöds avgörs av barnets folkbokföringsadress. Om du ville ha den erbjudna skolan behövde du inte göra något.

Tidplan - så här går skolvalet till

  • 11 januari (cirka) – utskick till vårdnadshavare för barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7.
  • 15 januari - 15 februari – skolvalet är öppet.
  • 31 januari – påminnelse skickas ut via e-post till de vårdnadshavare som ännu inte har gjort skolvalet.
  • Mars – arbete pågår med placeringar utifrån skolvalet.
  • Slutet av mars – placeringsbesked skickas ut med post, vårdnadshavare kan då även logga in i skolvalsportalen för att se sitt barns placering.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2019
Förskola och skola