Val av skola 2020

Har du sökt förskoleklass eller årskurs sju inför hösten 2020? Då bör du nu veta vilken skola ditt barn ska börja på i augusti.

Placeringsbeskeden skickades från Mitt skolval den 27 mars.

Varje elevs ansökan har prövats individuellt mot de riktlinjer Växjö kommun har och antalet platser på en skola är fastställt utifrån en kapacitetsberäkning sett till ventilation, yta, brandskydd och utformning av lokalerna.

Riktlinjerna hittar du här.

Har du synpunkter på hanteringen av skolvalet så lämnar du det via vår hemsida. Är du inte nöjd med placeringen kan du ansöka om skolbyte.

Lämna synpunkter, beröm och klagomål

Önskemål om skolbyte inom Växjö kommun

Förändringen av skolvalet

Utbildningsnämnden beslutade 2019 att genomföra en förändring för de barn och elever som ska börja förskoleklass och årskurs sju höstterminen 2020. Förändringen är att upptagningsområdena förvinner och vårdnadshavare uppmanas att göra ett val om vilken skola barnet önskas placeras i.

Valet gjordes mellan den 15 januari och 16 februari 2020. Placeringsbeskeden skickades ut 27 mars via brev från Mitt skolval och beräknas komma i brevlådan i början på april.

Går du på en fristående skola eller ska söka en fristående skola berörs du inte av skolvalet och behöver inte göra något val i e-tjänsten. Däremot önskar vi att vårdnadshavare meddelar oss på info@vaxjo.se att man inte vill ha plats i kommunal skola.

Varför förändras skolvalet?

Förändringen görs för att du som vårdnadshavare ska få ökade möjligheter att påverka vilken skola ditt barn ska gå i. Förändringen syftar till ökad valfrihet, ökad rörlighet och allsidig social sammansättning.

Att upptagningsområdena försvinner innebär att ingen elev på förhand kan garanteras en plats i en specifik skola och placeringarna kommer i första hand att ske efter önskat val och därefter syskonförtur (om de har syskon F-3) och relativ närhet. Syskonförtur gäller ej för de elever som söker till årskurs sju.

Valet av skola görs av vårdnadshavare med BankID via www.mittskolval.se,

Frågor och svar om Val av skola 2020

Kontaktuppgifter till de olika skolorna finns under rubriken Grundskolor, i menyn. Information om alla skolor hittar du på www.vaxjo.se/grundskolor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Förskola och skola