Val av skola 2020

Utbildningsnämnden har beslutat att genomföra en förändring för de barn och elever som ska börja förskoleklass och årskurs sju höstterminen 2020. Förändringen innebär att upptagningsområdena förvinner och vårdnadshavare uppmanas att göra ett val om vilken skola barnet önskas placeras i. Valet gör du mellan den 15 januari och 16 februari.

Skolvalet öppnar den 15 januari och du loggar in här www.mittskolval.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går du på en fristående skola eller ska söka en fristående skola berörs du inte av skolvalet och behöver inte göra något val i e-tjänsten. Däremot önskar vi att vårdnadshavare meddelar oss på info@vaxjo.se att man inte vill ha plats i kommunal skola.

Varför förändras skolvalet?

Förändringen görs för att du som vårdnadshavare ska få ökade möjligheter att påverka vilken skola ditt barn ska gå i. Förändringen syftar till ökad valfrihet, ökad rörlighet och allsidig social sammansättning.

Att upptagningsområdena försvinner innebär att ingen elev på förhand kan garanteras en plats i en specifik skola och placeringarna kommer i första hand att ske efter önskat val och därefter syskonförtur (om de har syskon F-3) och relativ närhet. Syskonförtur gäller ej för de elever som söker till årskurs sju.

Valet av skola görs av vårdnadshavare med BankID via www.mittskolval.se,länk till annan webbplats Meddelande om placering kommer på posten under mars månad.

Du som behöver hjälp att göra ditt val kommer att ges möjlighet till detta. Bland annat på fler av skolornas informationsträffar men även på kontaktcenter på kommunen.

Frågor och svar om Val av skola 2020

Kontaktuppgifter till de olika skolorna finns under rubriken Grundskolor, i menyn. Information om alla skolor hittar du på www.vaxjo.se/grundskolorlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020