Språk och mottagningscenter

Stöd och mottagning för nyanlända barn och ungdomar.

Språk- och kompetenscentrum startades 2012 som Mottagningscenter Landningsbana Växjö i samband med anhöriginvandringen från Somalia. Syftet med verksamheten var att erbjuda ett gemensamt likvärdigt mottagande för familjerna. Verksamheten har successivt breddats och Språk- och kompetenscentrum erbjuder alla nyanlända som kommer till Växjö kommun en väg in till förskola och skola.

Språk- och kompetenscentrum är ett mottagningscenter för nyanlända barn och ungdomar mellan 1 och 19 år samt deras vårdnadshavare. Verksamheten riktar sig till alla som inte har gått i skola eller förskola i Sverige tidigare, oavsett rättslig status såsom asylsökande, uppehållstillstånd, papperslös samt EU-medborgare.

På Språk- och kompetenscentrum arbetar lärare, studiehandledare och elevhälsa. Språk- och kompetenscentrum hanterar mottagning av nyanlända barn och elever, studiehandledning och modersmål. Mer information finns på Språk- och kompetenscentrums webbsida:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2019
Förskola och skola