Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som inte har de kunskaper som motsvarar det man lär sig i grundskolan. De är också till för dig som behöver förbereda dig för att studera på gymnasienivå.

Kurserna på grundläggande nivå läser du i egen takt. Du kan kombinera grundskolekurser med andra kurser och du kan läsa på heltid eller deltid. Om du studerar på heltid måste du räkna med att mycket tid går åt till hemarbete. Du kan börja dina studier under hela året.

Innan du söker ska du alltid göra en studieplan tillsammans med en studie-och yrkesvägledare och du börjar läsa på den nivå som passar dina förkunskaper.

Kurserna motsvarar grundskolans kurser men innehållet är anpassat till vuxna.

Vem får läsa grundläggande vuxenutbildning?

Du får grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli, det år du fyller 20 år och saknar de kunskaper som studier på grundskolan ger.

Vad kan jag läsa?

Du kan läsa flera olika kurser. Mer information om innehållet i respektive kurs hittar du till höger.

Information

För att få information om aktuella kurser kan du vända dig till Växjölöftet vuxenutbildning.
Telefon: 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)
E-post: vuxenutbildningen@vaxjo.se

Du är också välkommen att besöka oss på Kronobergsgatan 18.

Ansökan

Du skickar in din ansökan via vår ansökningswebb och kan också följa den under rubriken Min sida. Det är viktigt att ansökan är komplett när du skickar in den. Det innebär att du ska skicka med tidigare betyg samt ett personligt brev och arbetslivserfarenhet.

Betyg

Du får betyg på varje avslutad kurs. Betygsskalan har sex steg F, E, D, C, B och A. Har du inte nått målen för godkänt resultat får du betyget F. Om det saknas underlag, till exempel på grund av bristande närvaro, kan inte betyg sättas. Då markeras detta med ett streck.

I ett slutbetyg på grundläggande nivå ingår svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. För att få ett slutbetyg krävs att du har minst betyget godkänd i dessa kärnämnen.

Välja utbildningsanordnare

I Växjö väljer du själv hos vilken utbildningsanordnare du vill studera. Alla utbildningsanordnare som erbjuder grundläggande vuxenutbildning är auktoriserade av kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Förskola och skola