Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Gymnasial vuxenutbildning

Du som saknar utbildning eller inte har godkända betyg från gymnasieskolan och vill skaffa dig behörighet till fortsatta studier, som exempel universitetet, kan läsa kurser på gymnasienivå.

Kurserna på gymnasial nivå läser du i egen takt. Du kan kombinera gymnasiekurser med andra kurser och du kan läsa på heltid eller deltid. Om du studerar på heltid måste du räkna med att mycket tid går åt till hemarbete. Du kan börja dina studier under hela året.

Innan du söker ska du alltid göra en studieplan tillsammans med en studie-och yrkesvägledare och du börjar läsa på den nivå som passar dina förkunskaper

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du läsa:


Läs mer på undersidorna i menyn.

Vem får läsa på gymnasienivå?

Från och med 1 juli, det år du fyller 20 år, får du läsa kurser på gymnasienivå eller om du har ett slutbetyg från gymnasiet och behöver komplettera.

Ingformation

För att få information om aktuella kurser kan du vända dig till Växjölöftet vuxenutbildning.
Telefon: 0470-410 00 (kommunens kontaktcenter)
E-post: vuxenutbildningen@vaxjo.se

Du är också välkommen att besöka oss på Kronobergsgatan 18.

Ansökan

Du skickar in din ansökan via vår ansökningswebb och kan också följa den under rubriken Min sida. Det är viktigt att ansökan är komplett när du skickar in den. Det innebär att du ska skicka med tidigare betyg samt ett personligt brev och arbetslivserfarenhet.

Betyg

Du får betyg på varje avslutad kurs. Betygsskalan har sex steg F, E, D, C, B och A. Har du inte nått målen för godkänt resultat får du betyget F. Om det saknas underlag, till exempel på grund av bristande närvaro, får inte betyg sättas. Då markeras detta med ett streck.

Vid meritvärdering i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ges betygen följande värden:

  • F = 0
  • E = 10
  • D = 12,5
  • C = 15
  • B = 17,5
  • A = 20.

Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F användas.

Högskolestudier och ditt betyg

Vuxenutbildningen i Växjö tillhör den nationella betygsdatabasen för högskoleansökan och rapporterar kontinuerligt betyg dit. De är i sin tur knutna till antagning.selänk till annan webbplats

Utländska gymnasiebetyg

Du som har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land kan vända dig till Universitets- och Högskolerådet för bedömning av dina betyg. Läs mer på uhr.selänk till annan webbplats

Prövning för att höja betyg

Om du redan har betyget "Godkänt - Väl godkänt" eller "E - B" får du inte läsa kursen igen för att höja ditt betyg, då får du istället göra en prövning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2020
Förskola och skola