Svenska för invandrare – Sfi

Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket. Du får också lära dig om det svenska samhället.

Du läser tillsammans med andra som har samma kunskaper som du själv. Du kan välja att läsa på dagen eller på kvällen. All undervisning är gratis.

När du har slutat med en kurs får du ett betyg.

Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, hur mycket svenska du kan sedan tidigare och hur mycket tid du lägger ner på studierna.

Vem kan läsa Sfi?

Utbildningen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål. Du kan läsa Sfi när du är folkbokförd i Växjö kommun och har ett fullständigt personnummer eller är EU-medborgare med Växjö som vistelseort. Du kan anmäla dig från det år du fyller 16 år.

Olika studievägar

Inom SFI finns det olika studievägar. De är indelade utifrån olika kunskapsnivåer. Varje studieväg består av två kurser. Din start bedöms utifrån dina språkkunskaper och övriga kunskaper och förutsättningar.

Studieväg 1

För dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller som bara har gått i skolan några år. Långsam studietakt.

Studieväg 2

För dig som har studerat på grundskola eller gymnasium. Normal studietakt.

Studieväg 3

För dig som har påbörjat akademisk utbildning och som har god studievana och förmåga att arbeta självständigt. Snabb studietakt.

Information

För att få information om SFI kan du vända dig till Växjölöftet vuxenutbildning.
Telefon: 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)
E-post: vuxenutbildningen@vaxjo.se

Du är också välkommen att besöka oss på Kronobergsgatan 18.

Ansökan

Du skickar in din ansökan via vår ansökningswebb och kan också följa den under rubriken Min sida. Det är viktigt att ansökan är komplett när du skickar in den.

Välja ubildningsanordnare (skola)

I Växjö väljer du själv hos vilken utbildningsanordnare du vill studera. Alla utbildningsanordnare som erbjuder Sfi är auktoriserade (godkända) av kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2020
Förskola och skola