Drifttekniker / Processoperatör

Siktar du på en snabb karriär inom teknik och tillverkning där du har en nyckelroll i produktionen? Flera industrier har idag svårt att hitta kompetenta drifftekniker, och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt.

En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i en anläggning. Du arbetar alltså dels praktiskt och dels med att tänka ut och hitta lösningar på problem. Du har stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner. Arbetet som drifttekniker är inte särskilt fysiskt krävande.

Genom att utbildningen erbjuder tre olika inriktningar, kan du välja att specialisera dig efter eget intresse eller efter arbetsmöjligheter i just dina hemtrakter.

Yrkesliv

Efter utbildningen är du attraktiv för arbetsgivare inom kraft/värmeproduktion, pappers- och massaindustri samt kemisk industri. Drifttekniker och processoperatör är egentligen olika namn på samma arbete, beroende på vilken bransch du jobbar i. Oftast arbetar en drifttekniker i skift indelat över dygnets alla timmar, även nattskift förekommer.

Inom processindustrin sker ständig teknisk utveckling, vilket medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som industrin minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Flera industrier har idag svårt att hitta kompetent personal, och man förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

Utbildningens upplägg

Nova Utbildning, Oskarshamn kommun, är huvudman för utbildningen. På Nova kan du läsa längre och kortare yrkeshögskole- , högskole och uppdragsutbildningar på heltid, deltid eller på distans. Läs mer om Nova Utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utbildningen sker på distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn några gånger per termin. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon av studieorterna. Under hela utbildningen genomförs studiebesök på olika branschrelaterade företag. Det är 10 obligatoriska träffar. Varje träff är 3-5 dagars schemalagd undervisning på studieorten. Dessutom ingår obligatoriska laborationer som genomförs på andra orter, en vecka termin två och en vecka termin fyra. Under de veckorna bor du på internat på orten. Resor och boende står skolan för.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna i Växjö eller Oskarshamn är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Läs mer om utbildningen Drifttekniker / Processoperatör på www.novaoskarshamn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Praktisk information

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN för helfartsstudier, beroende på vilken övrig inkomst du har. Om du behöver övernatta vid de schemalagda träffarna kan du kontakta oss om vilka alternativ som finns.

Utbildningsform:

Yrkeshögskoleutbildning

Omfattning:

400 yh-poäng/2 år/80 veckor

Studietakt:

Helfart

Studieort:

Distans med träffar i Växjö eller Oskarshamn

Antal platser:

30 st fördelade på två orter, kom ihåg att ange Växjö som studieort när du ansöker.

Nästa start

Augusti 2022

Ansökan:

Öppen 15 februari-2 maj 2022

Behörighet:

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

Naturvetenskapsprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

Teknikprogrammet

Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

eller

El- och energiprogrammet

Energiteknik 2
Matematik 2a
Energiteknik 1

eller

Industritekniska programmet

Matematik 2a
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1

eller

Teoretiska kurser som finns på fler program

Matematik 2
Naturkunskap 2

Saknar du något behörighetskrav?

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på så kallad reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Urval

Urval görs utifrån betyg, särskilt prov och tidigare utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2021
Förskola och skola