Kursplan för Drifttekniker / Processoperatör

Kurser som ingår i utbildningen.

Kurs, poäng

År 1

 • Processtekniskt arbete, 40 yhp
  I kursen ingår momenten Ingenjörsmässiga beräkningar, Projektkunskap, Arbete i driftcentral, Säkerhet och arbetsmiljö samt Gruppdynamik och kommunikation.
 • Energiteknik, 30 yhp
  I kursen ingår momenten Energiteknik Grund och Värmeöverföring.
 • Processteknik I, 45 yhp
  I kursen ingår momenten Strömningslära och Kemiska processer.
 • Processteknik II, 35 yhp
  I kursen ingår momenten Mikrobiologiska processer, Miljöteknik och Separation- och blandningsprocesser.
 • Processtyrning, 45 yhp
  I kursen ingår momenten Processdataanalys, Styr- och reglerteknik samt Produktionsekonomi.
 • Lärande i arbete 1, 10 yhp (processtekniskt arbete)
  Den första LIA-perioden kommer i första hand vara i form av en ”miljöpraktik”.
 • Lärande i arbete 2, 20 yhp (industriella processer)
  Kursen genomförs hos LIA-företag. Den ska ge kunskap om hur olika komponenter och förlopp som gåtts igenom i undervisningen kombineras och tillämpas i verkliga processer. Den är utformad som en kartläggning och beskrivning av delprocess med enhetsoperationer, flöden och processbetingelser.

År 2

 • Underhållsteknik, 20 yhp
  I kursen ingår momenten Underhåll, Korrosion och Materiallära
 • Massa- och pappersteknik, 10 yhp
  Kursen ska ge grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser för
  att kunna arbeta i massa- och pappersindustri med tillverkning av pappersmassa eller papper/kartong. I kursen ingår momenten Fiberråvara, Massatillverkning, Papperstillverkning och Pappersegenskaper.
 • Produktion och distribution av värme, 50 yhp
  Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna arbeta med värmeproduktion i fjärrvärmeanläggning, i industrins energianläggningar och med energieffektivisering i värmedistribution i processindustrier. I kursen ingår momenten Energiteknik, Pannor, Värmepumpar och kylmaskiner, Fjärrvärme, Ellära, Energieffektivisering.
 • Examensarbete, 25 yhp
  Examensarbetet utgår från en problemställning relevant för processindustrin och genomförs i nära samarbete med ett företag. Samverkan sker med handledare från företaget och med kursansvarig lärare. Arbetet skall redovisas skriftligt och muntligt.
 • Lärande i arbete 3, 70 yhp (drift och underhåll)
  Den tredje LIA-perioden är inriktad på praktiskt operatörsarbete.

Summa: 400 yhp/80 veckor/2 år

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2021
Förskola och skola