Medborgardialog en viktig del av Växjö kommuns hållbarhetsarbete

Just nu åker vi kommunalråd, tjänstepersoner och polisen runt i kommunen och återupptar de uppskattade direktmötena, skriver Andreas Olsson, kommunalråd (C).

Denna gång är upplägget att ha sex tillfällen för att hinna täcka in hela kommunen innan sommaren. Under de två pandemiåren blev det tyvärr inga direktmöten. Det genomfördes dock digitala dialoger med samhällsföreningarna i kommunen. Medborgardialogen är viktig för att få till forum för att låta medborgarna vara delaktiga i det som händer i kommunen, där man kan bryta ner det till frågor i sin ort, by eller stadsdel. För att bygga ett hållbart samhälle gäller det att skapa förutsättningar för att kunna vara delaktiga både vid val men lika viktigt i åren mellan. Sedan har det varit framgångsrikt att bryta ned till frågorna så de berör sitt närområde eller en sakfråga där engagemanget finns. Det är den lokala skolan, tryggheten och tillgängligheten som berör och ibland upprör och det kan vi lyssna in och som sår frön till politiska frågor. Som politiker ska vi lyssna och vara tillgängliga, för i en kommun är Vi-känslan avgörande för en god utveckling.

Upplägget för vårens direktmöten känns igen till viss del från tidigare år med information om trygghet med uppskattad lägesbild från polisen. Kommunen ger översiktlig bild av översiktsplanen där utvecklingsinriktningen för kommundelen som kvällen ägnas åt. Det som är mer nytt är att stor del av kvällen handlar om att föra samtal och dialoger där samhällsföreningarna presenterar sina topp tre prioriterade utvecklingsområden och övriga deltagare får komma med sina inspel. Detta har gett mötena en ytterligare dimension med fler personliga möten och fler kommer fram med synpunkter oavsett om det är muntligen eller skriftligen. Alla möten är dessutom också digitala och medför att de som inte har möjlighet att vara med på plats ändå kan delta.

Det är genom möten vi skapar tilltro och gemenskap för att bygga ett starkt och hållbart samhälle för hela Växjö kommun. Och i det fyller medborgardialogerna en viktig funktion.

Växjö kommun bjuder in till direktmöten under våren:

22 mars, för Ingelstad, Nöbbele. Jät och Uråsa

31 mars, för Åryd, Furuby, Attsjö, Tegnaby och Risinge,

5 april​, för Växjö centralort​, Tävelsås, Skir, Gårdsby, och Ör

25 april​, för norra kommundelen​ i Lammhult, Berg, Asa och Aneboda

4 maj​, för västra kommundelen​ i Gemla, Kalvsvik, Vederslöv och Dänningelanda

24 maj, för norra kommundelen i Braås, Drev, Dädesjö, Rottne, Tolg, Åby, Nykulla, Eke och Brittatorp

Om direktmöten

Senast uppdaterad: 22 april 2022