Energiprojekt

Ett sätt att försöka nå energimålen är att Växjö kommun deltar i projekt och arbetar tillsammans med andra partners, både lokalt och internationellt.

One-stop-shop affärsmodell för energirenovering av småhus

Det är FORMAS som ger medel till detta projekt som främst handlar om energieffektivisering. Projektet pågår från november 2019 och till och med oktober 2021.

Vad ska göras

Det övergripande målet är att utveckla, implementera och testa en one-stop shop affärsmodell för holistisk energirenovering av småhus. I praktiken innebär det att utveckla ett paketerbjudande för privatpersoner som vill energirenovera sina villor. Växjö kommun bidrar bland annat med opartisk rådgivning till de villaägare som vill renovera sina hus, för allmän energikunskap och för att sprida information och kunskap om projektet.

Linnéuniversitetet berättar mer om projektet Länk till annan webbplats.

READY

READY är en förkortning av Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions och är ett projekt som ingår i EU:s sjunde ramprogram. Växjö får bidrag på 6 855 000 euro , men hela budgeten är på 12 601 000 euro. Projektet började december 2014 och pågår i mer än fem år.

Önskade effekter

Genom innovativa åtgärder ska vi minska behovet av fossila bränslen och utsläppen av fossilt koldioxid. Därför renoveras nästan 400 lägenheter i nordvästra Araby, Växjö. Förväntade besparingar och energieffektiviseringar:

  • Besparing av energi för uppvärmning: cirka 53 procent
  • Besparing av energi för vitvaror: cirka 28 procent
  • Energieffektivisering i fjärrvärme- och fjärrkylanäten

Vilka deltar i projektet?

READY har partners i Århus i Danmark, Paris, Wien, Kaunas och i Växjö. Projektledare i Växjö finns på kommunledningsförvaltningen.

Partners i Växjö är (med länk till respektive webbplats med egen information om projektet):

NERO

NERO - Nearly Zero Energy Wooden Buildings in Scandinavia, är ett EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Det pågår tre år, mellan 2017-2020.

Vad ska göras

Projektet ska öka andelen nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska göras genom att anpassa husen för industriell byggdesign och upphandling så att de blir energi- och kostnadseffektiva. En viktig del i projektet är också att husen använder rätt förnybar energi för de lokala förhållandena.

Webbplats för NERO Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2021
Hållbar utveckling