Sol, vind och vatten

I Växjö kommun som geografiskt område använde vi så mycket som 67 procent förnybar energi år 2017. Det mesta av detta är trädbränslen som används för att producera värme och el samt förnybara drivmedel för transporter. Det finns också en liten del sol-, vind- och vattenkraft i kommunen. Den största mängden (framförallt vindkraft) är i privat regi.

Solenergi

Under år 2017 beräknades produktionen av solenergi i kommunen till cirka 1 450 MWh. Av detta är cirka 630 MWh värme producerad i solfångare i hushåll. 62 MWh värme producerades i solfångarna på Växjö Simhall. Elproduktionen i solceller beräknas till 750 MWh under år 2017. Kommunala anläggningar producerade cirka 470 MWh och finns på kommunhuset, Videum och flera skolor.

Vindenergi

Lokalproducerad vindkraft produceras i två kraftverk och beräknades till 2 600 MWh år 2017. I kommunal regi finns ett mindre vindkraftverk monterat på taket på kvarteret Blåsbälgen på Teleborg och bidrar till försörjning av fastighetsel i huset.

Vattenkraft

Växjö kommun äger fyra vattenkraftverk och av dessa är tre i bruk. Sammanlagt finns 13 vattenkraftverk i kommunen med en total installerad effekt på 2,6 MW och en normalproduktion på 8-17 GWh beroende på nederbörden. År 2017 var ett extremt torrt år och elproduktionen beräknades inte bli mer än 7 100 MWh. Det finns möjlighet att utöka produktionen av el från småskalig vattenkraft, genom effektiviseringar och upprustningar av befintliga verk. Det är dock viktigt att detta görs utan störning på omgivande natur och vattendrag. Växjö kommun vill värna den småskaliga vattenkraften, såväl i kommunal som privat ägo, och vill samtidigt hitta en bra balans med övriga miljömål.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2021
Hållbar utveckling