Klimatkonto

Växjö kommun jobbar på olika sätt för att minska sina koldioxidutsläpp. En morot till förvaltningar och bolag är klimatkontot.

Kommunstyrelsen beslutade september 2009 att införa ett kommuninternt klimatkonto. Till klimatkontot betalar kommunens bolag och förvaltningar in pengar utifrån sina utsläpp av fossilt koldioxid. Det görs varje år med start från år 2009. 

I klimatkontot lägger vi också in pengar för klimatkompensation av våra flygresor.

Alla bolag och förvaltningar kan sedan ansöka om att få ta del av pengar på klimatkontot. Kriterier för att få projektmedel från klimatkontot är: klimatnytta, nyskapande (innovation) samt möjligheterna att nå ut till kommunmedborgarna. Pengar kan sökas varje år under oktober-december.

Förhoppningarna är dock att summan minskar ju närmare Växjö kommun kommer sitt mål; att bli en fossilbränslefri kommun.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2021
Hållbar utveckling