Kommunens hållbarhetsarbete

CO2 skrivet med molnliknande vit färg mot blå bakgrund.

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun tar ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Här kan du få information om kommunens arbete för och med strategisk hållbar utveckling.

Hållbarhet och hållbar utveckling är inga enkla begrepp. Växjö kommun ställer sig bakom Brundtland-kommissionens definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Agenda 2030 och Växjös hållbarhetsprogram

Internationellt har länderna i FN kommit överens om 17 hållbarhetsmål, kallade Globala målen eller Agenda 2030 (det som behöver göras till 2030). Sverige och Växjö är aktiva i det arbetet.

Under 2018 började Växjö kommun arbetet med att ta fram ett program för hur Växjö ska nå hållbar utveckling, ett hållbarhetsprogram kallat Växjö 2030. Bland annat bjöd kommunen in till sju invånardialger under november och december.

Arbetet med att ta fram ett lokalt hållbarhetsprogram fortsätter 2019 då också politikerna ska ta beslut om hållbarhetsprogrammet.
Om invånardialogernalänk till annan webbplats
Om Agenda 2030

Earth Week

Nu planerar vi för Earth Week 25-30 mars 2019, Växjös miljövecka med fokus på framtiden. Det blir föreläsningar, pop-up park i Västra Esplanaden, utställningar och mässa i Växjö stadsbibliotek och mycket mer. Du är väl med?
Om Earth Weeklänk till annan webbplats

Politiskt hållbarhetsutskott

Från och med 1 januari 2019 kommer integrations- och mångfaldsberedningen samt miljö- och hållbarhetsberedningen att ersättas med kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Det blir kommunstyrelsens förberedande organ för strategiska hållbarhetsfrågor. De ska göra klart, implementera och följa upp kommunens nya hållbarhetsprogram, Hållbara Växjö 2030. Magnus P Wåhlin (MP) är ordförande för hållbarhetsutskottet som kommer att ha fem ledamöter och fem ersättare och ska ansvara för att ta initiativ, internt och externt, inom utskottets sakområden.

Nyhet om hållbarhetsutskott

För länge sedan

  • Växjö kommun arbetade tidigt för en bättre miljö. Starten var när Växjö kommuns politiker enhälligt beslutade om att rena Växjös förorenade sjöar 1969. På 1970-talet började restaureringar av sjöarna som förbättrat kvaliteten på vattnet i Trummen och de stadsnära sjöarna.
  • Internationellt antogs 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, ett handlingsprogram, Agenda 21. Växjö var aktiva i det lokala Agenda 21-arbetet.
  • 1993 antog Växjö kommun en lokal miljöpolicy och 1996 beslutade Växjös politiker att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun.
  • 2006 ersattes Agenda 21-strategin med ett politiskt antaget Miljöprogram för Växjö kommun som sedan uppdaterats 2010 och 2014.
  •  
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Hållbar utveckling