Våra löften och utmärkelser

Tillsammans med lokala företag, kommuner och myndigheter driver Växjö kommun hållbarhetsarbetet framåt, till exempel genom att signera Europas första klimatkontrakt och lansera Växjödeklarationen.

Green Leaf Award 2018

Växjö fick utmärkelsen European Green Leaf Award 2018 av EU-kommissionen 2018.

Växjödeklarationen

2015 tog Växjö kommun fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation. För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen. I och med det åtar de sig att skynda på sin egen omställning till klimatneutral verksamhet och driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

Ökad samverkan med det lokala näringslivet ingår i arbetet med att uppfylla Europas första klimatkontrakt, som Växjö kommun har skrivit under.

Följande företag har skrivit under Växjödeklarationen

 • Sajt arkitektsstudio
 • Skanska
 • Arkitektbolaget
 • WSP
 • Dynacon
 • LBE arkitekt
 • Södra Smålands avfall och miljö
 • PM och vänner
 • Kök 11
 • Värends struts
 • Växjö kommuns måltidsorganisation

Klimatkontrakt

Klimatkontrakt 2030 är Europas första klimatkontrakt. Det är den politiska ledningen från nio svenska städer samt generaldirektörerna från fyra myndigheter som hittills signerat kontraket, där Växjö kommun är en av kommunerna. Genom kontraktet åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och hållbarhet, och den nationella nivån åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete. Organisationen Viable Cities samordnar och åtar sig att tillsammans med dessa och andra parter driva arbetet framåt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021
Hållbar utveckling