Konsumtion, kemikalier, avfall,
återbruk

Allt vi gör påverkar naturen på olika sätt. Men vi kan minska miljöpåverkan av vår konsumtion genom att ta tillvara på avfall och använda resurser på ett bättre sätt. Produktion och konsumtion måste också vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller naturen.

Alla produkter som köps in till organisationer, företag och privatpersoner ger upphov till miljöpåverkan vid produktion, transport, användning och som avfall. Våra konsumtionsvanor ger konsekvenser både på vår miljö och vår hälsa. Genom att utveckla den cirkulära och delningsbara ekonomin kan våra resurser och produkter användas mer effektivt för att minska miljöpåverkan.

Det handlar dels om att förändra våra konsumtionsmönster så att dessa blir hållbara, dels att utveckla det cirkulära ansvaret och delningsekonomin genom återbruk, återvinning av material samt att utveckla nya former, forum och mötesplatser för detta. Det handlar även om att underlätta för hållbara inköp och minska resursslöseri.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2021
Hållbar utveckling