Konsumtion, kemikalier, avfall,
återbruk

Allt vi gör påverkar naturen på olika sätt. Men vi kan minska miljöpåverkan av vår konsumtion genom att ta tillvara på avfall och använda resurser på ett bättre sätt. Produktion och konsumtion måste också vara fri från ämnen som kan hota människors hälsa eller naturen.

Leva livet är ett av tre profilområden i Miljöprogram för Växjö kommun. Här finns mål kring mat, kemikalier och avfall. Från 2018 arbetar kommunen med att ta fram ett hållbarhetsprogram som ska ersätta miljöprogrammet. Växjö kommuns politiker ska besluta om det i slutet av 2019.

Målbild 2030

I Europas grönaste stad 2030 är det både möjligt och naturligt för invånarna att leva ett hållbart liv i ett samhälle där produktion och konsumtion är resurseffektiv. Växjö är så fritt från skadliga kemiska ämnen att varken miljö eller människor påverkas negativt. Kommunen och invånarna har kunskap i kemikaliefrågan. Kommunen arbetar på ett strategiskt sätt med särskilt fokus på barnens vardag.

I kommunens kök lagas god, näringsriktig och ekologisk mat från grunden med låg miljöpåverkan. Råvarorna är av god kvalitet och anpassade efter säsong.

Vi har lyckats bryta sambandet mellan tillväxt och avfallsmängder och det avfall som ändå uppkommer används som resurser i Växjös kretsloppssamhälle. Växjö har under årens lopp klättrat allt högre i avfallstrappan. Vi har styrt avfallhanteringen mot ökad återanvändning, materialåtervinning och renare fraktioner.

Ur Miljöprogram för Växjö kommun, antaget juni 2014.

För att uppnå målen i miljöprogrammet finns olika handlingsprogram och planer för de olika målområdena.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Hållbar utveckling