Avfall och återvinning

Sedan 2019 sköts Växjö kommuns renhållningsverksamhet av det regionala bolaget Södra Smålands avfall och miljö, förkortat SSAM. I SSAM ingår kommunerna: Växjö, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult.

Bolaget ansvarar huvudsakligen för att utföra kommunens skyldighet som enligt miljöbalken är att samla in och behandla hushållsavfall och annat jämförbart avfall. Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) har en egen webbplats, www.ssam.se Länk till annan webbplats.

Matavfall blir biogas

Växjö kommun arbetar för att minska mängden avfall och att ta hand om det på bästa sätt. Sedan några år har vi infört insamling av matavfall för produktion av biogas. Biogasen används till stadsbussarna och räcker också till mindre biogas-fordon.

Minska avfallet

För att minska mängden avfall är det viktigt att vi sorterar till exempel förpackningar som kan bli nytt material. Det viktigaste är kanske att fundera över vad vi köper och om vi kan göra det på annat sätt: dela, köpa second hand, hyra, laga.

Frågor om avfall?

Kontakta Södra Smålands avfall och miljö, SSAM Länk till annan webbplats. om du har frågor om avfallshanteringen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2022
Hållbar utveckling