Diskriminering

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad.

Mångfaldsprogrammet gäller för alla i kommunen och omfattar alla grunder för diskriminering enligt svensk lagstiftning:

  • Kön
  • Ålder
  • Funktionsnedsättning
  • Etnicitet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Bristande tillgänglighet

Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det kostar ingenting. 

Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du kan också anmäla om en arbetsgivare har missgynnat dig i samband med din föräldraledighet.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2021
Hållbar utveckling