Mångfaldsprogrammet

Mångfaldsprogrammet har utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna som gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Växjö kommun har ett ansvar för att främja de mänskliga rättigheterna och för att tillgodose alla växjöbors lika värde, rättigheter och möjligheter. Växjö kommmun ska också arbeta aktivt mot alla former av diskriminering som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt.

Mångfaldsprogrammet beskriver hur vi ska uppnå en sammanhållen kommun och skapa långsiktigt och metodiskt arbete med individen i fokus. Ett Växjö där alla Växjöbor växer, utvecklas, älskar och lever utifrån sina egna önskemål och individuella förutsättningar. Ett Växjö som inte begränsas eller hindras av andras föreställningar om den enskildes tillhörighet och bakgrund.

Ett uppdaterat mångfaldsprogram antogs av Växjö kommunfullmäktige den 15 december 2015.

Arbeta med mångfald

Det finns en arbetsbok för både dokumentation och som en fördjupad inspiration och verktygslåda för alla som vill arbeta med likabehandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2021
Hållbar utveckling