Luftkvaliteten i Växjö

Luftkvaliteten i Växjö är ganska god. Men vägtrafiken påverkar. Inte minst användandet av dubbdäck. Det visar mätningar som miljö-och hälsoskyddskontoret gör i samarbete med Kronobergs luftvårdsförbund.

Luften i städerna innehåller exempelvis kvävedioxid, partiklar och bensen. Föroreningarna kommer både från utsläpp på kontinenten och i vår närhet. Vägtrafik, industri- och förbränningsprocesser är stora källor. Även vedelning Öppnas i nytt fönster. kan vara en stor källa om man eldar på fel sätt. Många människor drabbas av sjukdomar och besvär till följd av dålig luft.

Det finns olika former av gränsvärden för luftföroreningar att förhålla sig till. Juridiskt bindande miljökvalitetsnormer och politiskt beslutade miljökvalitetsmål. Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar att dessa gränsvärden inte överskrids och att man tar hänsyn till luftkvaliteten när
man bygger nya vägar och bostadsområden. Tidigare års mätningar har varit en av drivkrafterna för att etablera fjärrvärme och gågator.

I Växjö ligger nuvarande halter av kvävedioxid, partiklar och bensen klart under miljökvalitetsnormerna. Du hittar mer resultat på Luftvårdsförbundets webbplats Länk till annan webbplats.. Nedan hittar du även länkar till de senaste rapporterna som gjorts angående mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Växjö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2021
Hållbar utveckling