Sjöar och vattendrag

Växjö stad och tätorterna ligger nära omgivet av sjöar och vattendrag. Dessa måste förvaltas för både nuvarande och kommande generationer.

Växjö kommun arbetar utifrån ett vattenperspektiv i riktning mot Hållbara Växjös målbilder

  • Klimat- och miljösmart
  • Tryggt och tillitsfullt
  • Grönt och hälsosamt

samt utmaningarna Biologisk mångfald och ekosystem, Samhällsbyggande och Hälsa och välbefinnande.

Växjö kommuns vattenplan syftar till att skapa en hållbar vattenförvaltning i en växande kommun. Vattenförvaltningen präglas av helhetssyn och ett effektivt arbete för att uppnå god dricksvattenkvalitet, hållbart samhällsbyggande och levande, badbara sjöar och vattendrag med god status avseende vattenkvalitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2021
Hållbar utveckling