Skog

Växjö kommun äger idag cirka 3 900 hektar (ha) skogsmark. En övervägande del av innehavet finns nära bebyggelse runt Växjö stad och kommunens övriga tätorter och används flitigt för friluftsliv.

Runt om Växjö stad ägs nästan all tätortsnära skog av kommunen. Det sker en ständig förändring av skogsmarksarealen främst beroende på försäljning av mark för byggnation samt strategiska köp för kommande exploatering eller bytesmark. Siffrorna ska därför ses som ungefärliga uppgifter. Det kommunala skogsinnehavet har enligt skogsbruksplanen följande uppdelning:

  • Produktionsskog 650 ha (17 procent)
  • Naturreservat 665 ha (17 procent)
  • Vattentäktsområdet Lagan 370 ha (9 procent)
  • Rekreationsskog 1750 ha (44 procent)
  • Parkskog 500 ha (13 procent)

Totalt cirka 3900 hektar (ha)

Tekniska nämnden har det formella ansvaret för kommunens skogsbruk.

Skogen sköts av egen personal medan all maskinell avverkning och transport handlas upp av olika entreprenörer. Frågor, önskemål och synpunkter från allmänheten utgör en viktig del av arbetet med kommunens skog.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Hållbar utveckling