Koldioxidutsläppen minskar stadigt

Växjö kommun och de kommunägda bolagen ska vara fossilbränslefria 2020. Det beslutade kommunfullmäktige 2014. Utsläppen minskade med 15 procent (635 ton) mellan 2018 och 2019 men fortfarande är det en bit kvar innan kommunen och dess bolag är fossilbränslefria.

I den senaste prognosen för 2020 förväntas utsläppen ligga någonstans mellan 500 och 800 ton vilket gör att kommunkoncernen inte når det uppsatta målet med att vara fossilbränslefritt 2020.

‑ Under 2020 kommer en stor del av de kvarvarande utsläppen vara kopplat till vårt resmönster. Här finns en del kvar att göra, men förhoppningsvis kan vi ta lärdom av vårt arbetssätt under coronapandemin och på så vis undvika en del resor. Men i en verksamhet med över 7000 anställda och massor av enheter är det utsläpp vi beräknar hamna på 2020 ett otroligt bra resultat, säger Magnus Wåhlin (MP), ordförande Växjö kommuns hållbarhetsutskott.

De senaste åren har Växjö kommun och bolagen tagit stora steg framåt i arbetet med att minska användningen av fossila bränslen. I slutet av 2019 blev fjärrvärmen helt förnybar, vilket minskar utsläppen med ytterligare 2750 ton och förvaltningarna har börjat göra omställningar i fordonsparkerna. Tekniska förvaltningen har som exempel minskat sina utsläpp med 97 procent på fem år.

För att komma ännu närmare målet är det främst ändrade resebeteenden som krävs samt att verksamheterna i ännu större utsträckning använder biodrivmedel och el. En ny resepolicy är också antagen med riktlinjer som ska minska onödiga resor.

Senast uppdaterad: 29 maj 2020