Funktionshinderrörelsen skriver på Växjödeklarationen

Organisationer från funktionshinderrörelsen har idag skrivit på Växjödeklarationen och därmed åtagit sig att bidra till en snabbare omställning till en hållbar och klimatneutral kommun.

I år breddar Växjö kommun Växjödeklarationen till att även omfatta civilsamhällets organisationer och bjuder därför in samverkanspartners från funktionshinderrörelsen till att underteckna deklarationen.

- Genom att kroka arm med civilsamhället får Växjödeklarationen en mer social förankring med ett tydligt budskap om att alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun är med och bidrar till ett hållbart och klimatneutralt Växjö. Genom dialog och samverkan med samhällsaktörer kan vi nå resultat och driva på varandra, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

De organisationer som skriver under deklarationen åtar sig att samverka med varandra, uppmuntra och utmana varandra i arbetet för ett klimatneutralt samhälle samt dela med sig av sitt kunnande. Respektive organisation ska gemensamt med Växjö kommun uppmana myndigheter, regering, riksdag och EU att utforma regelverk, lagstiftning, styrmedel och stödstrukturer så att den lokala klimatomställningen kan underlättas.

Dessa organisationer inom funktionshinderrörelsen har skrivit på Växjödeklarationen:

  • Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun
  • Funkibator ideell förening
  • Idé- och KunskapsCentrum

Fredag den 25 mars skriver även ett antal företag på deklarationen och åtar sig att snabba på omställningen till en hållbar kommun:

  • Nyfosa
  • Ottosson Bygg
  • GBJ Bygg
  • Greenpipe

Signeringarna av Växjödeklarationen är en del av programmet under Earth Week 2022.

Samtliga företag och organisationer som har signerat Växjödeklarationen finns på Växjö kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 22 mars 2022