Växjö signerar klimatkontrakt för tredje året i rad

Den 8 december, under European Viable Cities Day, signerar politiska ledarna för 23 städer, generaldirektörer för sex nationella myndigheter och programmet Viable Cities 2022 års version av Klimatkontrakt 2030. Pernilla Tornéus (M), kommunstyrelsens ordförande signerar kontraktet för Växjö kommuns räkning.

Viable Cities är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU för att snabba på omställning till klimatneutrala och hållbara städer. Växjö kommun är sedan ett antal år medlemmar i Viable Citites och var en av de första kommunerna att skriva på Klimatkontrakt 2030.

Nu skriver Växjö kommun på Klimatkontrakt 2030 för tredje året i rad, eftersom kontraktet revideras och vässas varje år.

– Kommunerna är motorer i Sveriges klimatomställning. I Klimatkontrakt 2030 samlar vi de strategier som är nödvändiga för att omställningen till ett klimatneutralt Växjö 2030 ska skyndas på och möjliggöras. På så vis bidrar klimatkontraktet till att Växjö ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företagare och besökare – idag och i framtiden, säger Pernilla Tornéus (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.

Under European Viable Cities Day manifesteras det gemensamma arbetet mellan 23 svenska städer, generaldirektörer från Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket samt Viable Cities ledning. Aktörerna jobbar gemensamt för att uppnå målet om klimatneutrala och hållbara städer och Klimatkontrakt 2030 är en del av det arbetet.

Läs Växjös klimatkontrakt från 2020, 2021 och 2022

Senast uppdaterad: 8 december 2022