Diaccess - Digital innovation i partnerskap med näringslivet

Bild

Om Diaccess

Unikt digitaliseringsprojekt där Växjö kommun samarbetar med näringslivet för nya smarta samhällsfunktioner.

Bild

Digitala labbet

It-traineer hjälper till att utveckla prototyper.


Bild

Kunskapsspridning

Ta del av Diaccess lärdomar, kunskaper och lösningar som projektet kommit fram till de senaste åren.

Nu ska sopkärlen kalla på sopbilarna

Den 25 april startar testet av den nya lösningen i några av miljöhusen i Växjö.

Diaccess syftar till att accelerera utvecklingen av digitala lösningar, samt att etablera en modell för verksamhetsnära innovation i partnerskap med näringslivet som kan bestå efter projektslut.

Projektet är ett treårigt projekt inom Urban Innovation Actions (UIA) och genomförs av Växjö kommun i samarbete med Wexnet, Vöfab, Castellum, dizparc, Företagsfabriken, GodaHus samt Linnéuniversitetet.

Följ Diaccessbloggen

Hantera prenumeration